Usługi rachunkowe - cennik usługCENNIK USŁUG RACHUNKOWYCH I KADROWO-PŁACOWYCH obowiązujący od dn. 27-01-2014.

Poniższy cennik usług księgowych służy do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

NIŻEJ WYMIENIONE CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI !!!

CENNIK USŁUG EWIDENCJA PODATKU ZRYCZAŁTOWANEGO >>

Zakres obsługi bieżącej, prowadzonej przez nasze biuro księgowe:
 • prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego,
 • prowadzenie ewidencji VAT, sporządzenie miesięcznych/ kwartalnych deklaracji VAT-7, VAT-7K,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalenie rocznej amortyzacji oraz rozliczenie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • wyliczenie zaliczek miesięcznych/ kwartalnych podatku dochodowego i przesłanie ich do US,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu/ importu usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT-UE,
 • przygotowanie zeznania rocznego,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazaniem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczenie kwoty do zapłaty z tyt. ubezpieczeń,
 • obsługa online (przez system iFaktury) lub tradycyjna.
Zakres obsługi płacowej, którą prowadzi nasze biuro księgowe:
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowanie i przekazanie rozliczeń oraz deklaracji do US i ZUS,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • przygotowanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.
Biuro Rachunkowe Joanna Tomaszewska
*Maksymalna ilość dokumentów dla danego zestawu oznacza łączną ilość wszystkich dostarczonych dokumentów w ciągu miesiąca.
•Kalkulacja: Jeżeli w ciągu miesiąca planują Państwo dostarczyć dokumenty w ilości 21-40, to bardziej opłacalne jest wykupienie zestawu do 20 dokumentów i dopłacenie za każdy następny dokument. Jeśli jednak spodziewają się Państwo, że ilość dokumentów wyniesie 41-50, właściwą decyzją będzie wykupienie zestawu do 50 dokumentów.


CENNIK USŁUG PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW >>

Zakres obsługi bieżącej:
 • prowadzenie ewidencji KPiR,
 • prowadzenie ewidencji VAT, sporządzenie miesięcznych/ kwartalnych deklaracji VAT-7, VAT-7K,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalenie rocznej amortyzacji oraz rozliczenie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu,
 • wyliczenie zaliczek miesięcznych/ kwartalnych podatku dochodowego i przesłanie ich do US,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu/ importu usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT-UE,
 • przygotowanie zeznania rocznego,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazaniem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczenie kwoty do zapłaty z tyt. ubezpieczeń
 • obsługa online (przez system iFaktury) lub tradycyjna.
Zakres obsługi płacowej:
 • naliczenie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie i przekazywanie rozliczeń oraz deklaracji do US i ZUS,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • przygotowanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.
Biuro Rachunkowe Joanna Tomaszewska
*Maksymalna ilość dokumentów dla danego zestawu oznacza łączną ilość wszystkich dostarczonych dokumentów w ciągu miesiąca.
•Kalkulacja: Jeżeli w ciągu miesiąca planują Państwo dostarczyć dokumenty w ilości 30-39, to bardziej opłacalne jest wykupienie zestawu do 30 dokumentów i dopłacenie za każdy następny dokument. Jeśli jednak spodziewają się Państwo, że ilość dokumentów wyniesie 41-50, właściwą decyzją będzie wykupienie zestawu do 50 dokumentów.


CENNIK USŁUG KSIĘGI HANDLOWE >>

Zakres obsługi bieżącej biura:
 • prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalenie rocznej amortyzacji oraz rozliczenie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu,
 • przygotowanie miesięcznych/ kwartalnych zaliczek podatku dochodowego i przesłanie ich do US,
 • rozliczenie podatku VAT obejmujące prowadzenie rejestrów VAT, sporządzenie miesięcznych/ kwartalnych deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu/ importu usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT-UE,
 • przygotowanie zeznania rocznego (CIT),
 • sporządzenie sprawozdanie finansowego obejmującego : bilans, RZiS, część opisowa do sprawozdania,
 • obsługa online (przez system iFaktury) lub tradycyjna.
Zakres obsługi kadrowo-płacowej:
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowanie i przekazywanie rozliczeń oraz deklaracji do US i ZUS,
 • ewidencja wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • przygotowanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.
Biuro Rachunkowe Joanna Tomaszewska
*Maksymalna ilość dokumentów dla danego zestawu oznacza łączną ilość wszystkich dostarczonych dokumentów w ciągu miesiąca.
•Kalkulacja: Jeżeli w ciągu miesiąca planują Państwo dostarczyć dokumenty w ilości 60-65, to bardziej opłacalne jest wykupienie zestawu do 50 dokumentów i dopłacenie za każdy następny dokument. Jeśli jednak spodziewają się Państwo, że ilość dokumentów wyniesie 68-80, właściwą decyzją będzie wykupienie zestawu do 100 dokumentów.


PROMOCJE >>

Dla początkujących

Jeśli planujesz założenie własnej firmy możesz liczyć na naszą pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej. Wypełnimy za Ciebie odpowiednie deklaracje zgłoszeniowe i złożymy je w Urzędzie Miasta, Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto udzielimy Ci 20% rabatu na nasze usługi przez pierwsze 3 miesiące.

Zmień biuro

Jeśli twoja firma już funkcjonuje, ale chcesz zmienić biuro rachunkowe, to wybierając nas w pierwszym miesiącu współpracy zapłacisz o 20% mniej niż w poprzednim biurze. Ponadto wyprowadzimy zaległości i poprawimy błędy.

Poleć nas swoim znajomym

Każdemu z naszych Klientów, który poleci nas znajomym w najbliższym miesiącu wartość faktury obniżymy o 50%.
Biuro Rachunkowe Joanna Tomaszewska